Skip to main content
share Share
favorite Favorite

9
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
20 Derste Kuran Ögreniyorum 1
ALLAH DOSTLARI İLE ŞEYTANIN DOSTLARI ARASINDAKİ FARK 1
Ali Kücük Hoca Tefsir Dersleri 1
Allah 1
Allah Kuran Quran sunnet hadis ilim nasihat takva peygamber Muhammed namaz oruc zekat ayet sure tefsir fıkıh iman salat tekfir küfür akide itikad itikat hidayet cennet cehennem melek kitab kitap hikmet 1
Allah kelamı 1
FAYDALI BİLGİLER Siyer-i Nebî 1
Kur'an 1
Kuran 1
Kurani Kerimin Kelime Kelime Meali Word Halis Atilla 1-Fatiha suresi kelime kelime meal.doc 861 KB 2-Bakara suresi kelime kelime meal.doc 102 MB 3-Al-i İmran suresi kelime kelime meal.doc 44 MB 4-Nisa suresi kelime kelime meal.doc 49 MB 5-Maide suresi kelime kelime meal.doc 40 MB 6-En'am suresi kelime kelime meal.doc 37 MB 7-A'raf suresi kelime kelime meal.doc 95 MB 8-Enfal suresi kelime kelime meal.doc 40 MB 9-Tevbe suresi kelime kelime meal.doc 78 MB 10-Yunus suresi kelime kelime meal.doc 51 MB 11-Hud suresi kelime kelime meal.doc 54 MB 12-Yusuf suresi kelime kelime meal.doc 52 MB 13-Ra'd suresi kelime kelime meal.doc 24 MB 14-İbrahim suresi kelime kelime meal.doc 28 MB 15-Hicr suresi kelime kelime meal.doc 22 MB 16-Nahl suresi kelime kelime meal.doc 56 MB 17-İsra suresi kelime kelime meal.doc 47 MB 18-Kehf suresi kelime kelime meal.doc 46 MB 19-Meryem suresi kelime kelime meal.doc 10 MB 20-Taha suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 21-Enbiya suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 22-Hac suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 23-Mü'minun suresi kelime kelime meal.doc 11 MB 24-Nur suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 25-Furkan suresi kelime kelime meal.doc 10 MB 26-Şuara suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 27-Neml suresi kelime kelime meal.doc 12 MB 28-Kasas suresi kelime kelime meal.doc 15 MB 29-Ankebut suresi kelime kelime meal.doc 11 MB 30-Rum suresi kelime kelime meal.doc 9.0 MB 31-Lokman suresi kelime kelime meal.doc 5.8 MB 32-Secde suresi kelime kelime meal.doc 4.2 MB 33-Ahzab suresi kelime kelime meal.doc 13 MB 34-Sebe suresi kelime kelime meal.doc 9.2 MB 35-Fatır suresi kelime kelime meal.doc 8.6 MB 36-Yasin suresi kelime kelime meal.doc 7.9 MB 37-Saffat suresi kelime kelime meal.doc 9.2 MB 38-Sad suresi kelime kelime meal.doc 7.4 MB 39-Zumer suresi kelime kelime meal.doc 11 MB 40-Mü'min suresi kelime kelime meal.doc 12 MB 41-Fussilet suresi kelime kelime meal.doc 7.8 MB 42-Şura suresi kelime kelime meal.doc 8.6 MB 43-Zuhruf suresi kelime kelime meal.doc 9.8 MB 44-Duhan suresi kelime kelime meal.doc 4.3 MB 45-Casiye suresi kelime kelime meal.doc 5.2 MB 46-Ahkaf suresi kelime kelime meal.doc 6.6 MB 47-Muhammed suresi kelime kelime meal.doc 5.9 MB 48-Fetih suresi kelime kelime meal.doc 6.5 MB 49-Hucurat suresi kelime kelime meal.doc 3.7 MB 50-Kaf suresi kelime kelime meal.doc 4.4 MB 51-Zariyat suresi kelime kelime meal.doc 4.4 MB 52-Tur suresi kelime kelime meal.doc 3.7 MB 53-Necm suresi kelime kelime meal.doc 3.8 MB 54-Kamer suresi kelime kelime meal.doc 3.8 MB 55-Rahman suresi kelime kelime meal.doc 4.4 MB 56-Vakıa suresi kelime kelime meal.doc 5.2 MB 57-Hadid suresi kelime kelime meal.doc 6.5 MB 58-Mücadele suresi kelime kelime meal.doc 5.2 MB 59-Haşr suresi kelime kelime meal.doc 5.7 MB 60-Mumtehine suresi kelime kelime meal.doc 3.8 MB 61-Saf suresi kelime kelime meal.doc 2.2 MB 62-Cuma suresi kelime kelime meal.doc 3.0 MB 63-Münafikun suresi kelime kelime meal.doc 2.2 MB 64-Teğabun suresi kelime kelime meal.doc 2.9 MB 65-Talak suresi kelime kelime meal.doc 3.7 MB 66-Tahrim suresi kelime kelime meal.doc 2.9 MB 67-Mülk suresi kelime kelime meal.doc 3.8 MB 68-Kalem suresi kelime kelime meal.doc 3.9 MB 69-Hakka suresi kelime kelime meal.doc 3.0 MB 70-Mearic suresi kelime kelime meal.doc 2.3 MB 71-Nuh suresi kelime kelime meal.doc 2.9 MB 72-Cin suresi kelime kelime meal.doc 3.0 MB 73-Müzzemmil suresi kelime kelime meal.doc 3.0 MB 74-Müddessir suresi kelime kelime meal.doc 3.1 MB 75-Kıyame suresi kelime kelime meal.doc 2.4 MB 76-İnsan suresi kelime kelime meal.doc 3.0 MB 77-Mürselat suresi kelime kelime meal.doc 2.8 MB 78-Nebe suresi kelime kelime meal.doc 2.1 MB 79-Naziat suresi kelime kelime meal.doc 2.8 MB 80-Abese suresi kelime kelime meal.doc 2.1 MB 81-Tekvir suresi kelime kelime meal.doc 2.1 MB 82-İnfitar suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 83-Mutaffifin suresi kelime kelime meal.doc 2.9 MB 84-İnşikak suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 85-Burüc suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 86-Tarık suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 87-A'la suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 88-Ğaşiye suresi kelime kelime meal.doc 2.2 MB 89-Fecr suresi kelime kelime meal.doc 2.2 MB 90-Beled suresi kelime kelime meal.doc 1.4 MB 91-Şems suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 92-Leyl suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 93-Duha suresi kelime kelime meal.doc 722 KB 94-İnşirah suresi kelime kelime meal.doc 1.4 MB 95-Tin suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 96-Alak suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 97-Kadr suresi kelime kelime meal.doc 782 KB 98-Beyyine suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 99-Zilzal suresi kelime kelime meal.doc 738 KB 100-Adiyat suresi kelime kelime meal.doc 789 KB 101-Karia suresi kelime kelime meal.doc 758 KB 102-Tekasur suresi kelime kelime meal.doc 1.4 MB 103-Asr suresi kelime kelime meal.doc 739 KB 104-Hümeze suresi kelime kelime meal.doc 1.4 MB 105-Fil suresi kelime kelime meal.doc 755 KB 106-Kureyş suresi kelime kelime meal.doc 764 KB 107-Maun suresi kelime kelime meal.doc 1.5 MB 108-Kevser suresi kelime kelime meal.doc 808 KB 109-Kafirun suresi kelime kelime meal.doc 808 KB 110-Nasr suresi kelime kelime meal.doc 771 KB 111-Tebbet suresi kelime kelime meal.doc 771 KB 112-İhlas suresi kelime kelime meal.doc 779 KB 113-Felak suresi kelime kelime meal.doc 779 KB 114-Nas suresi kelime kelime meal.doc 544 KB BİRİNCİ CİLT İÇİNDEKİLER.doc 609 KB BİRİNCİ CİLT.doc 429 KB BİRİNCİ VE İKİNCİ CİLT İÇİNDEKİLER.doc 1.3 MB BU MEALİ NASIL OKUYACAKSINIZ.doc 2.1 MB CİLT 1 CÜZLERE GÖRE LÜGATÇE (SAHİFE 569-637).doc 40 MB CİLT 2 CÜZLERE GÖRE LÜGATÇE (SAHİFE 1193-137).doc 27 MB İKİNCİ CİLT.doc 467 KB İTHAF.doc 319 KB ÖNEMLİ NOT.doc 2.1 MB ÖNSÖZ.doc 1.7 MB TAKDİM.doc 1.6 MB 1
Quran 1
Yasam ve Huzur ISLAM'da 1
atilla 1
ebuemre-yeni-buhari 1
goran 1
halis 1
halis atilla 1
kur'an 1
kuran 1
quran 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid